top
logo


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

โครงการ SBMLD
อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและชุมชน รุ่นที่ 3/2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 14:33 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:29 น.
 
อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและชุมชน รุ่นที่ 2/2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 เวลา 15:35 น.
 
อบรมอาชีพให้แก่นักเรียนและชุมชน 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013 เวลา 11:31 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:28 น.
 
อบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนและชุมชน รุ่นที่ 1/2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 22:16 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:33 น.
 
โครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อบรมประกอบคอมพิวเตอร์) ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013 เวลา 17:07 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:46 น.
 
อบรมการใช้โปรแกรม PhotoShop PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 10:19 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:02 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 3
นายสมพร  ฮวดเลี้ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 077-371014

นางอุษา  ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริกาญจน์  บุญมาก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
club

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].