top
logo


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนการสอนแบบออนไลน์ เยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนการสอนแบบออนไลน์  (14)
อบรมจิตอาสาจราจรอบรมจิตอาสาจราจร (10)
กิจกรรมดนตรีไทยช่วยสังคมกิจกรรมดนตรีไทยช่วยสังคม (4)
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (17)
การจัดนิทรรศการ งานวิชาการอำเภอดอนสักการจัดนิทรรศการ งานวิชาการอำเภอดอนสัก (14)
ค่ายสนทนาภาษาอังกฤษค่ายสนทนาภาษาอังกฤษ (12)
การแข่งขันกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งขันกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (10)
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศประเทศไทยการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศประเทศไทย (8)
ประชุมและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา อปท.ชุมพรประชุมและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา อปท.ชุมพร (12)
การอบรมวินัยจราจร (การปรับแต่งรถ)การอบรมวินัยจราจร (การปรับแต่งรถ) (8)
อบรมการกระทำความผิดของนักเรียนอบรมการกระทำความผิดของนักเรียน (6)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (16)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิต (16)
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (8)
กิจกรรมระชุม สัมมนาสรุปงานและประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยกิจกรรมระชุม สัมมนาสรุปงานและประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย (18)
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (6)
กิจกรรมแสดงโขนวัดดอนสัก (สิงขร)กิจกรรมแสดงโขนวัดดอนสัก (สิงขร) (7)
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (21)
กิจกรรมประกวดวงอังกะลุงกิจกรรมประกวดวงอังกะลุง (18)
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 (10)
กิจกรรมชวนผู้ปกครองเข้าวัดทำบุญในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560กิจกรรมชวนผู้ปกครองเข้าวัดทำบุญในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560 (17)
กิจกรรมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560 (6)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมอบรมป้องกันเยาวชน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมอบรมป้องกันเยาวชน ปีการศึกษา 2560 (6)
อบรมสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560อบรมสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (10)
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ปี 2561กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ปี 2561 (12)
กิจกรรมนั่งสมาธิในวันพระ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนั่งสมาธิในวันพระ ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและชุมชน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและชุมชน ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (9)
มหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561มหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (12)
กิจกรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมนำเสนอโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนำเสนอโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (15)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาฯ จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาฯ จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 (9)
กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะศรีวิชัยขนอมวิชาการฯ ประจำปี 2561กิจกรรมการแข่งขันทักษะศรีวิชัยขนอมวิชาการฯ ประจำปี 2561 (6)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม PLC ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเตรียมความพร้อม PLC ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมสวดมนต์ทำบุญ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมสวดมนต์ทำบุญ ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยในงานบำเพ็ญกุศลศพ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยในงานบำเพ็ญกุศลศพ ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมการคัดเลือกคนเก่งท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการคัดเลือกคนเก่งท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561 ปีการศึกษา 2560 (6)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมส่งเสริมความรู้นักเรียนด้าน O-Net ปีการศึกษา 2560กิจกรรมส่งเสริมความรู้นักเรียนด้าน O-Net ปีการศึกษา 2560 (12)
ประชุมการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560ประชุมการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรม 5ส โรงเรียน ปีการศึกษา 2560กิจกรรม 5ส โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2560 (10)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2561กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2561 (12)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 2560กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 2560 (6)
อบรมโรงเรียนต้นแกร่ง PLCอบรมโรงเรียนต้นแกร่ง PLC (6)
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.3 ปีการศึกษา 2560 (7)
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2560 (8)
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเรียนลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2560 (7)
อบรมการสอนคิด Thinking Schoolอบรมการสอนคิด Thinking School (9)
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 13
 
Powered by Phoca Gallery
นายสมพร  ฮวดเลี้ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 077-371014

นางอุษา  ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริกาญจน์  บุญมาก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
club

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].