top
logo


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

ภาพกิจกรรม - ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0001
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0004
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0005
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0006
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0008
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0009
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0010
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0011
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0013
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑๘๐๒๒๘_0014
สอบมฐ.วิชาชีพ_๑...
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery
นายสมพร  ฮวดเลี้ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 077-371014

นางอุษา  ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริกาญจน์  บุญมาก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
club

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].