top
logo


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
นิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

นายภานุ  อ่ำใหญ่
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
Tel. 077-371014
 

นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel. 064-3982965

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].